Naš tim
Ciljevi
Kako nam pomoći

Naš tim

Hrvatska udruga za neurofibromatozu (HUN) je dobrovoljna, neprofitna, nevladina i nestranačka udruga.
Djeluje s dobrovoljnim članovima koji čine Skupštinu kao najviše tijelo Udruge, a koja se sastaje najmanje jednom godišnje.
Izvršno i operativno tijelo Skupštine je Upravni odbor Udruge:

  • Predsjednik: Viktor Crnogorac
  • Dopredsjednica: Morana Crnko
  • Tajnica: Tatjana Budinski
  • Rizničar: Manuela Makarov
  • Član Upravnog odbora: –