Liječenje NF1
Liječenje NF2

Liječenje NF 2

Liječenje bolesnika s NF2
Kao i postupak dijagnosticiranja, tako i liječenje koje je simptomatsko –  kirurško, rehabilitacija, psihološka i socijalna prilagodba zbog teškog invaliditeta bolesnika s NF2 zahtijevaju koordinaciju većeg broja liječnika različitih specijalnosti. To su neurolozi, neurokirurzi, otorinolaringolozi, oftalmolozi, neuroradiolozi, genetičati, pedijatri, fizijatri, logopedi, radni terapeuti, psiholozi, a često i psihijatri. Najbolji rezultati kirurškog liječenja slušnih neurinoma postižu se u, za to područje specijaliziranim neurokirurškim centrima. Pacijenti liječeni u tim centrima imaju manji rizik za postoperativne komplikacije i trajne poremećaje.
Odluka o načinu liječenja – mikrokirurgija ili zračenje akustičkih neurinoma ovisit će o veličini tumora i stopi njihovog rasta, dobi bolesnika, stanju sluha na oba uha, neurološkim promjenama te procjeni psihološko-socijalnih posljedica koje će takvo liječenje imati na bolesnika. Kirurškom liječenju mora prethoditi procjena stanja sluha na oba uha i procjena stupnja mogućeg oštećenja sluha samim zahvatom.
U bolesnika bez simptoma, s urednim sluhom ili blažim simptomima koji ne napreduju preporučuje se samo praćenje rasta tumora pregledima s MRI mozga.
U liječenju vestibularnih švanoma upotrebljava se i  metoda stereotaktične radiokirurgije. Jedna od najčešćih je tzv. gama-nož, dostupna i u Republici Hrvatskoj. Ovom metodom se u većine bolesnika uspijeva postići stabilizacija veličine tumora i odgađanje kirurškog zahvata, ali s različitim rezultatima u pogledu očuvanja sluha i funkcije ličnog živca.
Zadnjih godina u bolesnika s vestibularnim švanomima koji zahvaćaju unutarnji slušni kanal ili cerebelopontini kut u tijeku neurokirurškog odstranjenja tumora umeću se tzv. multikanalni auditorni implantanti kojima se direktno električki stimulira jezgra statoakustičkog živca u moždanom deblu. U većini slučajeva metoda se pokazala pouzdanom , ne povećava postoperacijske posljedice, a većina bolesnika ima bolju slušnu komunikaciju, navode bolju čujnost zvukova u okolini što im omogućava bolju  slušnu i govornu rehabilitaciju. Metoda se primjenjuje i u Republici Hrvatskoj.
Nema razlika u kirurškim pristupima liječenja ostalih tumora mozga i kralježnične moždine u bolesnika s NF2 od onih sporadičnih.